October 1st, 2013

kyzik1

רביעיית כרמל בקונצרט פתיחת העונה - קשת של צבעים

בטהובן - רביעיית כלי קשת במי במול מז'ור אופ. 74 "הנבל

ראוול - רביעיית כלי קשת בפה מז'ור

סדרה 1 כללי livejournal 60%

הצליל האחיד וההומוגני הוא מהתכונות היפות ביותר של רביעיית
כלי הקשת, אך הוא מציב גם אתגר - כיצד אפשר להרחיב את עולם
הצליל של ההרכב? בטהובן שאף להוסיף עוצמה תזמורתית בכדי להרחיב את ההבעה
הדרמטית של הרביעייה. ראוול, לעומתו, בדומה לציירים האימפרסיוניסטים, השתמש בגוונים
עדינים כדי ליצור קליידוסקופ מוסיקלי עדין ומשכר.

www.carmelquartet.com